2016-11-22 / Konsultacje z panem Piotrem Chołołowiczem